Тема 2: Наставнически начин на мислене

Източник: www.freepik.com

Нагласата е набор от вярвания, които служат като рамка за нашите действия и вземане на решения. Когато имаме определен начин на мислене, той може да ни стане навик. Трябва да работите върху наставническия си начин на мислене, за да развиете наставническите си умения.

Наставническите нагласи и умения споделят много общо с предприемаческите умения. Можете да задълбочите знанията си по тази тема, ако посетите Модул 3.

Най-добрите ментори, които сме виждали, проявяват менторско отношение, което включва:

Любопитство

Те се стремят да разберат какво кара наставлявания да работи, тъй като смятат, че наставляваният е експертът в собствения им живот. Те правят запитвания, а не предположения.

Смирение

Те не се поставят на пиедестал, тъй като са скромни и осъзнават, че имат още много да учат.

Уважение към различието

Те вярват, че хората, които са много различни от тях в много отношения, все още могат да имат напълно здрави взаимоотношения с тях и че техните различия по никакъв начин не ги правят некоректни или неадекватни.

Източник: www.freepik.com