Тема 2: Как социалният бизнес измерва успеха?

Социалните предприятия измерват успеха чрез постигане на своите цели – икономически и обществено значими. Тъй като социалните предприятия се стремят да търсят промяна чрез продажбата на техния продукт, техният успех може да бъде измерен по скала на техните печалби и тяхното въздействие върху определената им целева група. Като социална организация въздействието е чудесен начин за измерване на успеха чрез доказателство за това как постигате целите си и до каква степен. Това може да се види, като се определи каква е ползата за обществото от вашата организация. Социалният бизнес измерва успеха на:

  • Достъп до финансиране
  • Измерване на въздействието
  • Разкажете история с ваш клиент
  • Набирате инерция
  • Постигате целите си