Тема 2: Какво е социално предприемачество?

Социалното предприемачество се основава на концепцията за социални иновации. Въпреки това, то също така включва принципите на предприемачеството.

Следователно социалното предприемачество се стреми да идентифицира социални проблеми и чрез използване на предприемачески процеси и операции да постигне социална промяна.

Социалните предприемачи често започват с идентифициране на социален проблем, който искат да решат. Следващата стъпка е да разпознаят какъв бизнес план биха могли да създадат, който на свой ред да повлияе положително на социален проблем.