Тема 2: Какво е наставничество в общността?

Основната цел на наставничеството в общността е устойчивото развитие и подобряването на общността. За да се постигне това, доброволци или ментори предлагат своите съвети и помощ на други хора.

Целта е да се насърчи саморазвитието, така че хората да могат да изграждат по-сплотени социални мрежи и да станат по-склонни да постигат целите си. Това развива общността. Общността във всеки случай дава контекст и усещане за споделени ценности. По-лесно е да се установят ползотворни менторски взаимоотношения и да се обедини менторската общност в резултат на тези общи черти.

Източник: www.freepik.com

Изисква се общност: наставничество

Менторите от общността насочват наставляваните от общността в използването на независими методи на обучение.

В менторската общност участниците развиват връзка чрез споделен опит, който ще повлияе на начина, по който си взаимодействат професионално в други области на живота.

Извън наставническата връзка, уменията за коучинг и активно слушане, ще бъдат приложени за промяна на културата на мястото, където хората работят, споделят в рамките на общността.