Тема 2: Какви видове поддръжка и източници са налични?

Има различни видове подкрепа и източници на информация, които могат да бъдат използвани от възрастните предприемачи. Основните видове са:

  • Образование/обучение по предприемачески умения
  • Индивидуално наставничество на възрастни хора
  • Развитие на мрежи от възрастни хора, проекти, институции
  • Проучване

Източник на изображението: www.unspalash.com