Тема 2: Възможности в сребърната икономика

Европейската комисия прогнозира, че до 2025 г. сребърната икономика ще допринесе значително за създаването на работни места и брутната добавена стойност (БДС) на Европейския съюз (ЕС), в допълнение към генерирането на милиарди печалби. Основните възможности, предоставени от сребърната икономика, са анализирани по-долу:

  • Среброобразуване на индустриите: Пазарът ще види въвеждането на нови стоки и услуги, съобразени с изискванията на възрастните граждани.
  • Насърчение за нови кариери – като например в индустрията за грижи за възрастни хора.
  • Финансирането в стратегическите планове. Правителствата ще бъдат подканени да инвестират в програми, които подобряват независимостта на възрастните и здравеопазването в резултат на растежа на икономиката на възрастните хора.

Източник: Canva.com