Тема 1: Физически нужди на възрастните хора

Физическите нужди на възрастните хора се определят от следните ограничаващи фактори, свързани с възрастта:

  • Загуба на подвижност: намаляване на мускулната сила, загуба на еластичност в ставите, намаляване на зрителната острота или промяна в равновесието.
  • Намалено зрение: загуба на зрителна острота, загуба на зрително поле, промени във вътрешната мускулатура на очната ябълка, контраст, цвят и др.
  • Увреждане на слуха: загубата на слуха е двустранна, засяга повече високите звуци, смущения в разбирането на разговори в шумна среда.
  • Когнитивно увреждане: промени в настроението, склероза, дезориентация, организация, език, способност за разбиране или решаване на проблеми.