Тема 1: Стареене по различен начин

Европейците застаряват бързо. През следващите 50 години делът на европейците на възраст над 65 години ще се удвои, докато този на тези над 80 години ще се учетвори почти, въпреки надеждите, които се възлагат на ковид.

Въпреки това, за разлика от по-ранните поколения, поколението на 60+ остарява съвсем различно. Днешните пенсионери стартират предприятия, участват в маратони и предприемат дълги пътувания. Те отдават голямо значение на здравето, благосъстоянието и храненето със скакалци, поради по-дългия им живот и значително богатство.

Старите хора водят активен начин на живот и най-важното, те все още се чувстват достатъчно добре, за да бъде физически активни.

Европейските страни са изправени пред трудността на активното и здравословно остаряване, но има и възможност Европа да се позиционира като световна сила в остаряването, която може да предложи креативни отговори.

Източник: Canva.com