Тема 1: Потенциалът на сребърната икономика в дигиталния свят

Широко разпространено е мнението, че по-възрастните хора и технологиите не се разбират. Но активното остаряване променя начина, по който тази група хора се вписва в едно все по-дигитализирано общество.

Според доклада The Silver Economy, изследване, създадено от Oxford Economics и Европейската комисия, един на всеки трима европейци ще бъде на възраст над 65 години през 2060 г. До 2025 г. Хората над 50 години ще формират 32% от БВП на ЕС и 38% от заетостта, нараствайки с 5% годишно.

В същото време дигиталното разделение между различните възрастови групи намалява през годините (вижте графиката) и въпреки че по-възрастната възрастова група най-бавно напредва в използването на интернет, темпото на тази група се е ускорило най-много напоследък, особено поради пандемията.

Интернет потребители, които са поръчали или използвали продукти или услуги за лична употреба през предходните 12 месеца по възрастова група, ЕС 2011-2021 г.

Прогнози на ЕС за 2021 г
Източник: Евростат