Тема 1: Как да станете добър ментор?

Да бъдеш наставник изисква набор от специфични умения, някои от тях споделени с наставляваните. Ефективното наставничество е нещо повече от добра химия, тъй като наставниците и наставляваните използват различни процедури и умения в своите взаимоотношения.

Също така, за да имаме ефективни наставнически взаимоотношения, те трябва да бъдат разумно структурирани. В противен случай, с времето участниците ще се разочароват от добре планирани, но безцелни усилия и ще се разочароват от процеса, погрешно вярвайки, че наставничеството не работи при тях.

Когато добавим структура и специфични умения, и менторите, и наставляваните преживяват приятни промени в живота си.