Тема 1: Какво е сребърна икономика?

Икономическите дейности, стоки и услуги, които  обслужват хора над 50-годишна възраст, съставляват сребърната икономика, като обединява различни индустрии като здравеопазване, банкиране, автомобили, енергетика, имотен пазар, телекомуникации, и туризъм.

Характеристиките на потребителите съставляващи сребърната икономика са: финансово свободни, висока покупателна способност, обичат да пътуват, обичат да се грижат за себе си, участват в спортове, лоялни са към марката, изискват специализирани и персонализирани стоки и услуги, участват в културни и развлекателни дейности.

Източник: Canva.com