Тема 1: Какво е предприемачество за възрастни?

Предприемачеството за възрастни се използва за означаване на хора на 50 или повече години, които възнамеряват да започнат бизнес, в момента са в процес на започване на такъв или току-що са започнали такъв. Други синоними са възрастни предприемачи и предприемачи от третата възраст.

Основен фактор за всяко юридическо или физическо лице, което желае да стане предприемач или да подкрепи идеи, е разбирането за различните роли, които един възрастен може да заема. Възрастните хора по-лесно се разпознават в една от тези специфични роли – като предприемачи, като свободни професии, като инвеститори или ментори.

Източник на изображението: www.unspalash.com