Сребърна икономика и устойчивост: ролята на 50+ годишни лица като потребители

Тъй като бейбибумърите наближават възрастта си за пенсиониране и очакваната продължителност на живота нараства, то населението в Европа и Северна Америка застарява. Отличителният модел на растеж на населението през този век ще бъде застаряването.

Ubikare разработи софтуер, който извършва цялостна гериатрична диагностика и генерира индивидуализирани планове за здраве, грижи, интервенция и мониторинг въз основа на клиничните данни на всеки потребител.

Съобразявайки се с нуждите на всяко семейство, се представя персонализирана оферта.

Ubikare: иновативно технологично решение за сектор здравеопазването за възрастни хора: https://ubikare.perujo.net

Díez believes that traditional care companies are not competitors, but complementary businesses. “We want them to use our software to reach as many homes as possible with diagnostic tools and the design of care plans,” he says. In addition, it has signed agreements with the Centre for Biomedic Research (CIBER) of the Health Institute Carlos III and with the Spanish Society of Anesthesiology and Spanish Society of Anaesthesiology and Resuscitation (SEDAR), which will use its software to analyse clinical data to improve decision-making, both in hospitals and in clinical studies, or for the management of patients with COVID-19 or other pathologies. It also hopes to grow with mutual and insurance companies, which could offer its home care services linked to health, dependency, life or death policies.