LOCAL Тематични менторски цикли

theme 1

Сребърна икономика и обществени

theme 2

От идея до бизнес предложение

theme 3

Модел за бизнес развитие

theme 4

Набиране на средства и писане на предложения за безвъзмездни средства

theme 5

Работа в мрежа

theme 6

Иновации и устойчиво управление

theme 7

Електронен маркетинг и брандиране

theme 8

Междуличностни и предприемачески умения