Раздел 5: Сребърна икономика и устойчивост: ролята на 50+ годишните хора като потребители

Какво ще мога да правя в края на този раздел?

  • Припомните си нуждите на 50+ годишни потребители
  • Обясните как секторът може да отговори на нуждите на 50+ годишни лица като потребители
  • Идентифицирате различните заинтересовани страни, които могат да бъдат включени в създаването на бизнес в сектор здравеопазване за възрастни хора
  • Анализирате бизнес плана на иновативно технологично решение за сектор здравеопазването за възрастни хора
  • Консултирате местни заведения и фирми относно нуждите на 50+ годишните лица
  • Повишавате осведомеността за нуждите на 50+ годишните лица като потребители

Източник: Canva.com