Раздел 4: Планиране и прилагане на програма за наставничество в общността

Какво ще мога да правя в края на този раздел?

  • Изброите основните характеристики на програмата за наставничество в общността
  • Очертавате спецификата на програма за наставничество в общността
  • Сравнявате различни видове програми на общността
  • Анализирате различни видове програми за наставничество, за да бъдат адекватни на програма за наставничество в общността
  • Изготвяте програма за наставничество в общността, която може да бъде приложена в краткосрочен и дългосрочен план
  • Избирате методологии, инструменти и ресурси, за да стартирате и наблюдавате програма за наставничество в общността
  • Насочвате 50+ годишни лица в планирането и прилагането на програма за наставничество в общността
  • Ангажирате 50+ годишни лица официално да се запишат като ментори или наставлявани в програма за наставничество в общността

Източник: www.freepik.com