Раздел 4: Бизнес, съобразен с възрастта

Какво ще мога да правя в края на този раздел?

  • Обяснявате какво представлява бизнесът, съобразен с възрастта
  • Изброявате потенциални мерки за покриване на нуждите на 50+ годишни лица като потребители
  • Разгледате решенията на AgeTech за сребърна икономика
  • Анализирате бизнес възможностите за AgeTech решения
  • Насочите 50+ годишни лица към проектиране на план за социален бизнес модел
  • Оцените предложенията за бизнес модели, фокусирани върху обществените предизвикателства

Източник: Canva.com