Раздел 3: Наставничество между поколенията и наставничество в общността

Какво ще мога да правя в края на този раздел?

  • Дефинирате наставничеството между поколенията
  • Дефинирате наставничеството в общността
  • Разграничавате наставничеството между поколенията от наставничеството в общността
  • Очертавате предимствата на наставничеството между поколенията за подобряване на предприемаческите умения на индивиди над 50-годишна възраст
  • Демонстрирате ползите от наставничеството в общността за подобряване на предприемаческите компетенции на лица над 50-годишна възраст
  • Обсъдите практиките на наставничество в общността
  • Подкрепяте над 50 индивида, които изграждат успешни менторски отношения сред техните общности
  • Консултирате над 50 лица, участващи в програми за наставничество между поколенията и/или програми за наставничество в общността

Източник: www.freepik.com