Раздел 3: Дигитална сребърна икономика

Какво ще мога да правя в края на тази учебна единица?

  • Свържете потенциала на сектора на сребърната икономика с нарастващата цифровизация на обществото
  • Обяснявате нововъзникващите технологични тенденции за потребителите
  • Демонстрирате как нововъзникващи технологични тенденции за потребителите на сребърна икономика могат да бъдат приложени към техните очаквания
  • Анализирате как градовете и обществените зони трябва да се адаптират към нуждите на застаряващите поколения
  • Насочвате над 50-годишни възрастни за новите технологични тенденции
  • Бъдете в крак с продуктите и услугите за потребителите на сребърната икономика