Раздел 3: Видове социален бизнес и стратегия за социален бизнес

Какво ще мога да правя в края на този раздел?

  • Да характеризирате какво е социално предприятие
  • Да опишете различните подходи към социалното предприемачество
  • Да идентифицирате различните видове социален бизнес
  • Да черпите от действията, опита и проектите на различни социални бизнеси в определена територия
  • Да обясните стъпките, включени в стартирането и развитието на социален бизнес
  • Да осигурите насоки на 50+ лица за създаване на социален бизнес
  • Да консултирате разработването и изпълнението на планове, програми, проекти и дейности, за да се ускорят инициативите за социално предприемачество

Източник: https://pixabay.com