Раздел 2: Сребърна икономика 101

Какво ще мога да правя в края на този раздел?

  • Дефинирате сребърната икономика
  • Обяснявате тенденциите в икономическия сектор на възрастни предприемачи
  • Обсъждате възможностите, които носи сребърната икономика
  • Анализирате бизнес възможности
  • Насърчавате над 50+ годишни лица да се възползват от сребърната икономика
  • Насочвате връстниците си в разбирането на сребърната икономика.

Източник: Canva.com