Раздел 2: Социални иновации и предприемачество

Какво ще мога да правя в края на този раздел?

  • Да дефинирате какво е социална иновация
  • Да дефинирате понятието социално предприемачество
  • Да определяте какво е социалното въздействие
  • Да изброявате инициативи за социално предприемачество
  • Да ревизирате програми за социално предприемачество по собствени критерии
  • Да разпознавате различните мотивации, включени в стартирането на социален бизнес
  • Да се информирате за въздействието и ползите за бизнеса от социалните иновации
  • Да насърчавате над 50 души да станат социални предприемачи

Източник на изображението: https://unsplash.com/photos/KdeqA3aTnBY