Раздел 2: Менторски умения: наставникът срещу наставлявания

Какво ще мога да правя в края на този раздел?

  • Идентифицирате уменията, които определят добрия ментор
  • Изброявате уменията, които определят наставлявания
  • Свържете менторското мислене с основните предприемачески умения
  • Прилагайте различни стратегии за наставничество, за да отговаряте на очакванията, стиловете на учене и нуждите на 50+ годишни лица
  • Оценявате собствените си наставнически умения
  • Оценявате очакванията, стиловете на учене и нуждите на 50+ годишни лица като наставлявани

Източник: www.freepik.com