Раздел 1: предприемачество за възрастни 101

Какво ще мога да правя в края на този раздел?

  • Да дефинирате предприемачеството за възрастни
  • Да изброявате различните видове подкрепа и източници на информация
  • Да описвате предизвикателствата и ползите от това да стана предприемач в напреднала възраст
  • Да идентифицирате собствени умения и да свържа тези умения с предприемачеството за възрастни хора
  • Да разграничавате различните мотивации, свързани със започването на предприемаческа дейност
  • Да консултирате над 50 души за предимствата и недостатъците на предприемачеството за възрастни
  • Да насочите над 50 души в изграждането на предприемачески път

Източник: https://www.freepik.com