Раздел 1: Наставничество 101

Какво ще мога да правя в края на тази учебна единица?

  • Да дефинирате наставничеството
  • Да изброите различните съществуващи модели на наставничество
  • Да идентифицирате различните фази на менторската връзка
  • Да обсъдите етиката на наставничеството
  • Да анализирате характеристиките на различните модели на наставничество
  • Да демонстрирате уместността на наставничеството за повишаване на предприемаческите умения на хора над 50-годишна възраст
  • Да консултирате над 50 души за предимствата и недостатъците на формалното наставничество
  • Да водите 50+ лица чрез формална наставническа програма

Източник: Mindshift Talent Advisory