Раздел 1: Здравословно и активно стареене

Какво ще мога да правя в края на този раздел?

  • Опишете как поколението на 50+ годишните остарява по различен начин
  • Идентифицирате конкретните области, в които поколението 50+ годишни изисква продукти или услуги
  • Анализирате статистиката, свързана със здравословното и активно стареене
  • Оценявате предизвикателствата и възможностите, свързани със здравословното и активно стареене
  • Съветвате как може да се постигне здравословно и активно стареене
  • Насочвате младите поколения по пътя към здравословно и активно остаряване

Източник: Canva.com