Отказ от отговорност за авторски права

Всички аудио-визуални материали бяха достъпни свободно от безплатни онлайн платформи за изображения и/или YouTube и се прилагат законите за некомерсиална употреба без намерение да се нарушават авторски права. Ако смятате, че авторските права са нарушени, любезно се свържете с нас на www.local-project.eu , за да разрешим проблема по справедлив начин.

Cъдържание на урока