CSI Център за социална иновация ООД

CSI Център за социална иновация ООД

относно

Центърът за социални иновации (CSI) е организация за изследвания и развитие, която се фокусира върху насърчаването на социални иновации, които могат да доведат до положителна промяна за местни, национални, регионални и глобални субекти. Тези субекти включват, но не се ограничават до правителства, местни административни агенции, агенции с нестопанска цел, търговски субекти и образователни институции. Екипът на CSI се състои от отворени изследователи, предприемачи, ръководители на проекти, обучители и специалисти по информационни технологии. CSI идентифицира социални нужди, проектира и прилага адаптирани инициативи и осигурява устойчив растеж. Областите на експертиза на екипа на CSI са в областта на традиционното образование и електронното обучение, предприемачеството, стартиращите фирми, иновациите, креативността, преговорите, IP консултантските услуги, социалната отговорност, решенията за бизнес съвети, анализ на данни, информационни технологии, управление на проекти, услуги за оценка на проекти, валидиране на продукти, обучение и компютърни игри. CSI черпи ноу-хау и умения от широката си глобална мрежа, която включва академични институции, ИТ компании, обществени структури, международни организации и стартиращи фирми.