Amato Lusitano – Асоциация за Развитие (ALAD)

Amato Lusitano - Асоциация за Развитие (ALAD)

относно

Amato Lusitano – Associação de Desenvolvimento (ALAD) е португалска организация с нестопанска цел, основана през 1998 г., чиято мисия е създаване на равни възможности и недискриминация на групи с по-голям риск и уязвимост, чрез действия, насочени към тяхното социално включване, а именно развитие на умения , лично, семейно, социално и професионално развитие, обучение, генериране на устойчивост и самостоятелност на уменията като стратегически ангажимент за действие.

ALAD разработва предложения за социална интервенция в мрежите, където резултатите през годините показват значителен прогрес по отношение на заложените цели. Организацията е преминала вътрешни и външни оценявания, при които бе установено, че националните стандарти за ефективност са покрити. Като пример можем да посочим няколко социални отзвука на дейността ни, стартирала преди повече от 12 години: професионално развитие подкрепа за имигранти; подкрепа за жертви на домашно насилие.

ALAD се стреми да популяризира ценностите на социалната икономика, да разработва инициативи, които насърчават равните възможности, предприемачеството и социалните иновации, ученето през целия живот и постигането на устойчивост в професионален план с напредване на възрастта.