Център за развитие на село

Център за развитие на село

относно

Rural Hub е създаден като асоциация от група професионалисти в областта на образованието, обучението и развитието на селските райони в отговор на икономическата криза, засегнала малките села и градове в Ирландия. Откакто е създаден за първи път през 2012 г., The Rural Hub предоставя широка гама от програми за обучение и развитие на местните жители и групи от общността. Ние сме специализирани в областта на развитието на общността и сме разработили редица местни инициативи за подкрепа на социалното включване на младежи от селските райони в неравностойно положение, мигрантски общности и изолирани по-възрастни жители. Използваме творчески подходи и тестваме дигитални медийни ресурси, за да подкрепим по-голямо социално сближаване между местните общности в окръг Каван. Имаме развита мрежа от заинтересовани страни в цялата страна, които подкрепят нашата работа на тематична основа. Чрез нашия офис, базиран в общността, ние предлагаме неформални образователни програми за възрастни и младежи чрез нашите програми за социални сутрини и образователни следобеди; и чрез нашата програма „Младеж в цифрови медии“ излъчваща се по нашата цифрова медийна зона (DMZ) във Вирджиния, Каван.