За проекта

ЛОКАЛ: Да дадеш тласък на сребърната икономика чрез подкрепа на менторството в общността е проект по програма Еразъм+ КА2, който стартира януари 2022 и продължава до януари 2024 година.

Подходите за менторство в общността предлагат много ползи за програмите, целевите аудитории и общностите, а емпиричните доказателства показват, че добре замислените и добре приложени програми могат да бъдат успешни за повишаване на знанията, уменията, компетенциите и нагласите на индивидите към тема или задача, която представлява интерес . Сребърната икономика дава възможност за създаване и разполагане на благоприятни за възрастта общности в цяла Европа и бързото овладяване на технологии и цифрови комуникационни канали, наложено от ограниченията свързани с COVID 19. По този начин целта на проекта LOCAL е да стимулира сребърната икономика като възможност за развитие на местните общности чрез използване на менторски практики в общността.

Spanish

24.4M learners

English

54.8M learners

Portuguese

2.25M learners

Chinese

3.59M learners

Arabic

4.5M learners

Italian

5.32M learners

Korean

3.67M learners

Russian

3.32M learners

Turkish

1.45M learners

Swedish

1.19M learners

Dutch

1.35M learners

Hindi

1.09M learners

Цели

  • Идентифицирайте хора на възраст над 50 години , които да служат като вдъхновяващи модели за подражание чрез своите менторски и предприемачески умения;
  • разработете и тествайте смесена програма за обучение по менторство, за да дадете възможност на професионалистите, работещи в сферата на образованието за възрастни, да подкрепят участниците да развият предприемачески умения;
  • разработете и тествайте индивидуален тематичен цикъл по менторство, насочен към ангажиране на хора на възраст над 50 години в теми за сребърна икономика, дигитални и предприемачески кръстосани умения.

Резултати

<p>LOCAL Дигитален хъб за менторство в общността</p>
<p> LOCAL Обучение по менторство</p>
<p>LOCAL Тематични менторски цикли</p>

Целеви групи

Професионалисти, работещи в сферата на образованието за възрастни

хора на възраст над 50 години