Европейска платформа за междунородно сближаване

Европейска платформа за междунородно сближаване

относно

Европейската платформа за международно сближаване (EPIC) е неправителствена организация, създадена в Италия в началото на 2020 г., за да надгради опита на своите членове, идващи от различни социални и образователни среди, за да популяризира ценностите на европейската интеграция във всички нейни социални и икономически аспекти. Ядрото на асоциацията е да насърчава осведомеността и ангажираността с основните концепции за сближаване, които стоят зад Европейския съюз. EPIC е основана от своите членове като масово движение за противодействие на вълната от антиевропейски настроения. EPIC организира събития за повишаване на осведомеността сред гражданското общество и групи граждани, за да предостави конкретни и ценни примери за многото възможности, които предлага Европейския съюз. EPIC активно транспонира европейските концепции за макрополитика в осезаеми теми и примери, които са от значение за гражданското общество в местен контекст, като Европейския зелен пакт, Европейската политика на сближаване, Към устойчива Европа 2030, Социално включване и сребърна икономика. Ключова дейност на EPIC е обучението и преподаването, което се изразява в предоставяне на персонализирано обучение за групата от съответните целеви групи, по-специално публични и частни институции, местни сдружения, НПО, професионалисти, работещи в сферата на образованието за възрастни.