Дигитален хъб

Добре дошли в нашия дигитален хъб, където обучението среща иновациите! Нашите центрове предлагат широка гама от курсове и ресурси, предназначени да вдъхновят и повишат осведомеността сред лицата над 50-годишна възраст по въпроси, свързани с предприемачеството като опция за късна кариера, която може да помогне за противодействие на напредването на възрастта, удължаване на трудовия живот, намаляване на безработицата, подобряване на социалното приобщаване и засилване на иновациите чрез развитие на стартиращи фирми в рамките на сребърната икономика и екосистема. Независимо дали искате да надградите уменията си, да изследвате нови предмети или да се подготвите за нова кариера, нашият образователен уебсайт е идеалното място, от което да започнете.

Видео интервюта с ролеви модели

Проектът LOCAL въвежда мощен подход за обучение, базиран на видеа, показващи изключителния жизнен път на лица над 50-годишна възраст като наставници и предприемачи. Девет видеоклипа на национални езици със субтитри рамкират положителното въздействие на възрастните хора в техните общности. Тези модели за подражание демистифицират стереотипите за застаряването, борят се с ейджизма и мотивират хората да бъдат ангажирани в местните общности, като същевременно повишават менторския си опит.

Обучение по менторство

Представяне на иновативна програма за непрекъснато професионално развитие по проект LOCAL: хибридно обучение, насочено към подобряване на наставническите умения и подпомагане на преподаватели и обучители в областта на образованието за възрастни при прилагането на тематични менторски цикли. Обучението се състои от три независими звена на компетентност: менторство, сребърна икономика и предприемачество за възрастни. Всяка единица предлага съгласувана комбинация от резултати от обучението, подлежащи на оценка и автономно валидиране, давайки възможност на участниците да повишават уменията си и да се отличават в своите роли.

LOCAL Тематични менторски цикли

Тематичните менторски цикли по проект LOCAL са пригодени за лица на възраст над 50 години. Тези цикли имат за цел да повишат осведомеността за предприемачеството като възможност за късна кариера, да се противодействат на определени нагласи, свързани с възрастта, да удължат трудовия живот, да намалят безработицата в напреднала възраст, да подобрят социалното включване и да насърчат иновациите в екосистемата на сребърната икономика. Покривайки общо осем теми, тези наставнически цикли предлагат ценни възможности за растеж и овластяване на крайните бенефициенти на проекта.