Агенция за икономическо развитие (АИР) Костинброд

Агенция за икономическо развитие (АИР) Костинброд

относно

Агенция за икономическо развитие (АИР) Костинброд е българска неправителствена организация, създадена през 2005 г. с обществена цел. Организацията подпомага местната общност и създава мрежи за икономическо и социално развитие чрез изпълнение на проектни, обучителни и консултантски дейности. Някои от основните цели включват цялостно развитие на Община Костинброд, сътрудничество между Общината, организациите с нестопанска цел и бизнеса за устойчиво местно развитие и подкрепа на предприемачи, действащи на местно ниво.

В АИР Костинброд имаме опит с трансгранични проекти със Сърбия и с проекти Леонардо и Еразъм+. Ние сме член на Европейския координационен комитет (CEC) и си сътрудничим с организации от ЕС, като CEC, SCF, FIAS-ACFI, VET Mesigiako, Fundacio Trinijove, Fondazione Luigi Clerici.